Reklamácie

Všeobecné informácie

Snažíme sa robiť všetko tak, aby sme reklamáciám predchádzali. Máme vyvinuté rôzne programy, ktoré nám v tom pomáhajú, no prípadnému ľudskému zlyhaniu alebo chybe výrobku sa nedá vždy vyhnúť. Každú reklamáciu sa snažíme vybaviť čo najrýchlejšie k spokojnosti zákazníka.

V prípade, ak dôjde k ľudskému zlyhaniu (napr. Vám prídu iné puzzle než tie, ktoré ste si objednali) tak samozrejme danú chybu ihneď po nahlásení napravíme na naše náklady.

Trochu väčším problémom je chyba výrobku, ktorá sa väčšinou odhalí až pri skladaní puzzle. Takýto problém sa síce taktiež stane rak za rok, ale stane sa. V takom prípade sa snažíme navigovať zákazníka ako postupovať aby mu výrobca poslal chýbajúce dieliky. Naša firma puzzle nevyrába preto Vám nemôže dodať chýbajúce dieliky.

Záruka

Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode je štandardne 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.